PREVIOUS
NEXT

Oversikt

Oversikt-siden gir deg en oversikt over servicefunn og aktiviteter så vel som fjernovervåkingsstatistikk for TRUCONNECT-aktiverte utstyr.*
Åpne elementer viser antallet åpne sikkerhetsrisikoer, produksjonsrisikoer og TRUCONNECT-statuser som krever umiddelbar oppmerksomhet. Hvis en risiko har blitt identifisert og registrert for en komponent og en reparasjon ikke er fullført, vurderes feilen som åpen.
*Serviceaktivitet *gir deg en oversikt over funn og tiltak for ressursene som vedlikeholdes i den valgte perioden. Du kan også uten videre åpne Servicegjennomgang-informasjonen fra dette avsnittet.
TRUCONNECT-statistikk viser varsler og tilstandsendring for utstyr med TRUCONNECT fjernservice. Varsler omfatter overbelastninger, nødstopper, bremsefeil og motorovertemperaturer.

Aktivitet

Aktivitet-siden angir alle funn og handlinger i den valgte perioden. Du kan også se en liste over alle fullførte serviceforespørsler og dessuten sette i gang reparasjoner eller ringeservice.*
Denne visningen viser fullførte serviceforespørsler i den valgte perioden. Du kan sortere etter serviceprodukt, og informasjon om ressursbetydning og servicegjennomgang kan åpnes med bare ett klikk.

Kalender

Kalender-siden viser deg serviceaktiviteter i en kalendervisning. Du kan raskt vise servicestatus, og filtrering gjør det mulig å se aktiviteter etter kritikalitet på utstyret, serviceprodukt og oppgavetype. Hvis du klikker på en måned, kan du se en detaljert liste over serviceaktiviteter.*
Fargekodelogikken viser servicestatusen. Du kan filtrere for å se aktivitetene etter kritikalitet på utstyret, serviceprodukt og oppgavetype.

Flåtevisning

Flåtevisningen i Utstyrs-avsnittet gir deg en rask oversikt over alt utstyret og merker åpne elementer, funn og tiltak samt TRUCONNECT-informasjon inkludert varsler og tilstand.*
Du kan *sortere *denne visningen etter prioritet, kritikalitet på utstyret, dato eller alfabetisk. Sortering etter prioritet gir deg en klar visning av sikkerhets- og produksjonskritiske spørsmål.

Listevisning

Denne visningen omfatter all informasjon i flåtevisningen – men i en lettlest liste som kan lastes ned uten videre.*
Listen kan lastes ned som pdf, som du enkelt kan dele med kolleger.
Du kan legge til kolonner i denne visningen for å omfatte åpne elementer, funn og tiltak, TRUCONNECT og forbruk.

Dokumenter

Systemgenererte rapporter, tilbud eller brukeropplastede dokumenter lagres her for enkel tilgang.*
Du kan uten videre laste ned hvilke som helst av inspeksjons- eller vedlikeholdsrapportene som er angitt her. Du kan også legge til dine egne dokumenter her.

Servicegjennomgang

Etter et servicebesøk utfører vi en servicegjennomgang for å gå gjennom åpne anbefalinger og tilbud, svare på spørsmål og planlegge neste skritt. Denne informasjonen om Serviceforespørsel-siden drøftes under en servicegjennomgang for å bidra til å forklare funn, gjennomgå åpne tilbud samt anbefale og planlegge neste skritt. Og informasjonen kan uten videre vises igjen når som helst.*
Sammendrag  viser funn (sikkerhetsrisikoer, produksjonsrisikoer, ubestemte tilstander og forbedringsmuligheter) og tiltak (reparasjoner) for serviceforespørselen.
Hvert utstyr som inngikk i serviceforespørselen, er angitt, og alle funn og tiltak som gjelder dette utstyret, angis nærmere.

Indikatorer for virksomhetsgjennomgang

Som del av vår konsultasjonsmetode gjennomfører vi en virksomhetsgjennomgang med våre kunder for å vise en avkastning og fremme kontinuerlig forbedring. Du kan få denne informasjonen når som helst i Virksomhetsgjennomgang-avsnittet på yourKONECRANES.com. Serviceindikatorer-avsnittet er en oversikt over arbeidet Konecranes har utført i den valgte perioden, herunder trender og funn og tiltak.*
Trender sammenligner antall oppdagede feil med antall arbeidspakker eller utstyr som er vedlikeholdt i den valgte perioden.
Funn og tiltak gir deg en klar oversikt over hvilke utstyr som krever mest oppmerksomhet.

TRUCONNECT i virksomhetsgjennomgang

TRUCONNECT-avsnittet i Virksomhetsgjennomgang gjør det mulig å se trender i varsler sammenlignet med driftstimer for det tilkoblede utstyret. Det gjør det også mulig å vise antall varsler på dine svært kritiske utstyr.*
Varsler og bruk-grafen sammenligner antall varsler og driftstimer for det tilkoblede utstyret i den valgte perioden.
Varsler*-avsnittet gir deg en klar oversikt over hvilke utstyr som hadde flest sikkerhets- eller produksjonsvarsler.

Kostnad ved virksomhetsgjennomgang

Kostnadsinformasjonen er oppsummert i denne visningen. Du kan se samlet fakturert beløp for den valgte perioden og en spesifikasjon av kostnader etter serviceprodukt. Du kan også vise kostnader som ikke inngikk i serviceavtalen.*
Trender etter servicetype kan filtreres for å vise et bestemt serviceprodukt, for eksempel ringeservice eller inspeksjoner og forebyggende vedlikehold.
Forbruk etter utstyr gir deg en klar oversikt over hvilke utstyr som har hatt flest reparasjoner i den valgte perioden.

TRUCONNECT

Denne visningen gjør det mulig å se alle TRUCONNECT-dataene for et bestemt utstyr. Du kan vise sikkerhetsrelaterte hendelser, for eksempel overtemperaturer, forsøkte overbelastninger og nødstopp, en pareto-analyse av kritiske varsler, driftsstatistikk, for eksempel lastspekter, overvåking av rykkvis taljedrift, overbelastninger, nødstopper, arbeidssykluser og driftstimer samt anslag for gjenværende nominell arbeidsperiode (DWP) for utvalgte komponenter, for eksempel taljen og taljebremsen.*
*Sammendrag* presenterer de verst tenkelige situasjonene fra hvert hovedovervåkingsområde – tilstand, pålitelighet, driftsstatistikk og produksjon.
Sikkerhetskritiske varsler angir en sikkerhetsrisiko for kranen eller dens drift. Sikkerhetskritiske risikoer kan omfatte nødstopper, overbelastning og bremsefeil. I dette avsnittet kan du se et daglig gjennomsnittlig for varsler så vel som trender.
 Effekten av nødstopper på bremseslitasjen  viser effekten av nødstopper / unormale stopper på bremsenes levetid i tillegg til heismotorstartene. Grafen viser det kumulative antallet nødstopper per periode og bremsens levetidstrend.
PREVIOUS
NEXT